Állam- és Jogtudományi Kar

J7 Jogi kari könyvtár
Könyvtáros: Kalmárné Erdődi Judit
Telefon: 20-71
Hely: A/5. 209.
E-mail: judit.erdodi@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás:
hétfő: 9.00–12.00, 13.00–16.00
kedd–csütörtök: 8.00–12.00, 13.00–16.00
péntek: 8.00–13.00
Kölcsönzés nincs. Helyben olvasás. Fénymásolás, nyomtatás. Internethasználat. Jogtár-használat.
Honlap

Az alábbi intézeti könyvtárak állományához szintén a Jogi kari könyvtáron keresztül lehet hozzáférni:

 

J5 Civilisztikai Tudományok Intézete, J8 Európai és Nemzetközi Jogi Intézet
Telefon: 22-99Hely: A/6. 1. em. 117.
J4 Bűnügyi Tudományok Intézete
Telefon: 13-52Hely: A/6. 1. em. 130.
J3 Államtudományi Intézet
Telefon: 13-54Hely: A/6. 2. em. 207.
J1 Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet
Telefon: 29-24Hely: A/6. 2. em. 223.


Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Verő József Műszaki Anyagtudományi Szakkönyvtár
Hely: Központi Könyvtár
Telefon: 16-76
E-mail: konyvtar@uni-miskolc.hu


Bölcsészet- és Tásadalomtudományi Kar

BTKM Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára

Bt1–Bt2, BTK Magyar Irodalmi és Nyelvészeti Könyvtár
Hely: Központi Könyvtár
E-mail: konyvtar@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás:
hétfő - péntek: 8:00 - 20:00
szombat: 8:00 - 16:00
BTKT Történettudományi Intézet
(Bt3)
Magyar Középkori, Koraújkori és a Történelem Segédtudományai Tanszék
Újkori Magyar Történeti Tanszék
Ős- és Ókortörténeti Tanszék Egyetemes Történeti Tanszék
Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszék
Könyvtáros: Tóth G. Beáta
Telefon: 21-34
Hely: C/1. 2. em. 215.
E-mail: beata.toth@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás:
hétfő–csütörtök: 10.00–14.00
péntek: 10.00–12.00
Kölcsönzés nincs. Helyben olvasás.
BTKTE Társadalomelméleti Könyvtár
Bt4 Filozófiai Intézet
Bt5 Szociológiai Intézet
Bt18 Politikatudományi Intézet
Telefon: 23-61, 23-28
Hely:
Nyitvatartás:
hétfő–péntek: 8.30–13.30
Kölcsönzés van. Helyben olvasás.
A kölcsönzési igényeket a bolpol@uni-miskolc.hu e-mail címen kérjük leadni.
Honlap
Bt6 Tanárképző Intézet

Telefon: 11-77
Hely: C/1. 302.
 
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés csak bölcsész hallgatóknak.
Honlap
Bt7 Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
Könyvtáros: Urbán Mihályné
Telefon: 21-42
Hely: C/1. 310.
E-mail: mihalyne.urban@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás:
hétfő–csütörtök: 10.00–15.30
péntek: 10.00–14.00
BTKNY Modern Filológiai Intézet
Bt8, Bt9, Bt10, Bt11, Bt12 Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék, Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék

Telefon: 23-72
Hely: A/6. fsz.
 
Nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek: 9.00–13.30
kedd, csütörtök: 11.00–13.30
Kölcsönzés van.


Gazdaságtudományi Kar

KGVR Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Könyvtára
Kg1 Humán Erőforrás Tanszék
Kg11 Regionális Gazdaságtani Tanszék
Világgazdaságtani Tanszék
Könyvtáros: Páczelt Nóra
Telefon: 11-40
Hely: A/4. 4. em. 411.
E-mail: nora.paczelt@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben.
Kölcsönzés előzetes megbeszélés alapján. Csak kari oktatóknak.
 
Kg2 Gazdálkodástani Intézet
Könyvtáros: Páczelt Nóra
Telefon: 11-40
Hely: A/4. 4. em. 411.
E-mail: nora.paczelt@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben.
Kölcsönzés előzetes megbeszélés alapján.
KGPSZ Pénzügyi és Számviteli Intézet
(Kg3, Kg41)
Könyvtáros: Páczelt Nóra
Telefon: 11-40
Hely: A/4. 4. em. 411.
E-mail: nora.paczelt@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben.
Kölcsönzés nincs.
 
KGGM Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet
(Kg5, Kg42)
Könyvtáros: Páczelt Nóra
Telefon: 11-40
Hely: A/4. 4. em. 411.
E-mail: nora.paczelt@uni-miskolc.hu
A könyvtár állománya jelenleg nem elérhető.
Honlap
Kg8 Vezetéstudományi Intézet
Könyvtáros: Páczelt Nóra
Telefon: 11-40
Hely: A/4. 4. em. 411.
E-mail: nora.paczelt@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben.
Kölcsönzés előzetes megbeszélés alapján.
Honlap
Kg10 Marketing és Turizmus Intézet
Könyvtáros: Páczelt Nóra
Telefon: 11-40
Hely: A/4. 4. em. 411.
E-mail: nora.paczelt@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés előzetes megbeszélés alapján.
Csak oktatóknak.
 


Gépészmérnöki és Informatikai Kar

G2 Elektronikai és Elektronikai Intézet

Telefon: 12-18
Hely: A/3. 2. em. 201.
 
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés nincs. Helyben olvasás.
G3 Fizikai Intézet
Könyvtáros: Szabados Edéné
Telefon: 565-156, 11-68
Hely: A/2. III. em. 3.
E-mail: edene.szabados@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben, előzetes egyeztetés alapján
Kölcsönzés van. Helyben olvasás.
G4 Gép- és Terméktervezési Intézet
Könyvtáros: Dr. Takács Ágnes
Telefon: 12-83
Hely: A/3. 1. em. 113.
E-mail: agnes.takacs@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján.
Kölcsönzés a Kar oktatóinak.
Honlap
G5 Gyártástudományi Intézet
Könyvtáros: Velezdi Tamásné
Telefon: 565-160, 15-17
Hely: C/1. fsz. 11.
E-mail: valeria.velezdi@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás munkaidőben: 8.00–15.00
Kölcsönzés a tanszék oktatóinak. Helyben olvasás.
G6 Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Áramlás és Hőtechnikai Gépek Tanszéke
Telefon: 12-51
Hely: A/3. 2. em. 213.
 
Nyitvatartás: munkaidőben 8.00–16.00
Kölcsönzés van. Helyben használat.
G12 Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék
Telefon: 19-28
Hely: A/5. 2. em. 207.
 
Nyitvatartás:
hétfő–csütörtök: 9.00–14.00
Kölcsönzés a Kar hallgatóinak, oktatóinak. Helyben olvasás.
G8 Matematikai Intézet
Könyvtáros: Apatóczky Gergőné
Telefon: 18-36
Hely: A/4. 3. em. 336.
E-mail: gergone.apatoczky@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés csak oktatóknak. Helyben olvasás.
G1 Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék
Telefon: 565-152, 18-10
Hely: A/4. 224.
 
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés a Kar oktatónak. Fénymásolás csak a könyvtár saját állományából. Helyben olvasás.
G9 Műszaki Mechanikai Intézet
Könyvtáros: Ágos Istvánné
Telefon: 18-76
Hely: A/4. 4. em. 437.
E-mail: istvanne.agos@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés nincs. Helyben olvasás.
G10 Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Könyvtáros: Szegeczki Tiborné
Telefon: 18-43
Hely: A/4. fsz. 44.
E-mail: tiborne.szegeczki@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés van. Fénymásolás csak a könyvtár saját állományából. Helyben olvasás.
G11 Logisztikai Intézet
Könyvtáros: Pálfi Zita
Telefon: 17-39
Hely: A/5. 1. em. 108.
E-mail: zita.palfi@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás:
hétfő–csütörtök: 9.00–10.00, 14.00–15.00
péntek: 9.00–10.00
Kölcsönzés a Kar oktatóinak. Helyben olvasás.
G13 Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Szerszámgépek Intézeti Tanszéke
Telefon: 19-14
Hely: A/5. 3. em. 306.
 
Nyitvatartás: előzetes egyeztetés szerint
Kölcsönzés a Kar hallgatóinak és oktatóinak. Helyben olvasás.
G20 Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet Robert Bosch Mechatronikai Tanszék
Könyvtáros: Székely Orsolya
Telefon: 12-24
Hely: A/5. 322.
E-mail: orsolya.szekely@uni-miskolc.hu
Kölcsönzés nincs.
GIK Informatikai Intézet Könyvtára
G15 Általános Informatikai Intézeti Tanszék
G18 Alkalmazott Informatikai Inétzeti Tanszék
Telefon: 14-13
 
Nyitvatartás:
hétfő–csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–13.00
Kölcsönzés csak oktatóknak. Helyben használat.
G16 Automatizálási és Infokommunikációs Intézet

Telefon: 17-76
Hely: Informatikai Intézet 2. em. 214.
 
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés: 13.00–15.30


Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar

B1 Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Telefon: 17-13
Hely: A/4. 203.
 
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés a Kar hallgatóinak és oktatóinak. Helyben olvasás.
MFA Ásványtani-Földtani Intézeti Könyvtár

B2 Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék
B5 Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék
Telefon: 12-04
Hely:  A/3. 317/a.
 
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés van.
MFBG Bányászati és Geotechnikai Intézet Könyvtára
B3 Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék
B4 Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék
Könyvtáros: Szegediné Körmöndi Lilla
Telefon: 20-18
Hely: A/4. 241.
E-mail: lilla.szegedine.kormondi@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés csak a tanszék oktatóinak. Helyben olvasás.
B6 Geofizikai és Térinformatikai Intézet Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék
Könyvtáros: Kisfalusi Sándorné
Telefon: 565-070, illetve 565-111/16-46 vagy 11-08
Hely: A/4. fsz. 26.
E-mail: sandorne.kisfalusi@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás:
hétfő–péntek: 8.00–11.00
Kölcsönzés nincs. Helyben olvasás.
B7 Geofizikai és Térinformatikai Intézet Geofizikai Intézeti Tanszék
Könyvtáros: Kiss Anett
Telefon: 23-24
Hely: A/2. 2. em. 2.
E-mail: anett.kiss@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés csak oktatóknak. Fénymásolás a könyvtár saját állományából. Helyben olvasás.
B8 Kőolaj és Földgáz Intézet
Telefon: 14-76, 565-078
Hely: A/2. fsz. 15.
 
Nyitvatartás:
hétfő–csütörtök: 9.00–15.00
péntek: 9.00–13.00
Kölcsönzés van.
B9 Környezetgazdálkodási Intézet

Telefon: 17-46, 565-072
Hely: A/4. fsz. 39.
 
 
B10 Földrajz-Geoinformatika Intézet
Könyvtáros: Hegedűs András
Telefon: 23-14
Hely: A/4. 3. em. 303.
E-mail: andras.hegedus@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás:
hétfő–csütörtök: 8.00–15.30
péntek: 8.00–13.00
Kölcsönzés egyetemi polgároknak. Helyben olvasás.


Egészségtudományi Kar

ETK Kari Könyvtár
Hely: Központi Könyvtár
E-mail: konyvtar@uni-miskolc.hu

 


Bartók Béla Zeneművészeti Kar

BBZK Kari Könyvtár
Könyvtáros: Varga Anikó
Telefon: 27-14 vagy 343-800/27-14
Hely: Miskolc, Bartók Béla tér 1. Zenepalota, 8.
E-mail: aniko.varga@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás:
hétfő–csütörtök: 8.30–10.00, 14.00–15.30
péntek: 8.30–10.00
Kölcsönzés a Kar oktatóinak és hallgatóinak.
Honlap


Karokon kívüli könyvtárak

G14 Informatikai Szolgáltató Központ
Könyvtáros: Gyurcsikné Perjési Zita
Telefon: 10-12
Hely: A/4. fsz. Számítóközpont
E-mail: zita.gyurcsikne@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés nincs. Helyben olvasás.
E1 Idegennyelvi Oktatási Központ
Telefon: 17-69
Hely: C/1. 2. em. 203.
E-mail: iokadmin@uni-miskolc.hu
Nyitvatartás: munkaidőben
Kölcsönzés nincs.


E32 Konfuciusz Intézet könyvtára
Telefon: 24-14; 20-13
Hely: A/1. I. em. 118.
Nyitvatartás: órák előtt és után, illetve e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján
Kölcsönzés a Központ hallgatóinak.