Bibliográfia, ismertetők

Sorozataink

Sorozaton kívüli kiadványaink

 

A MISKOLCI EGYETEMI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYAI
című sorozat kötetei
(Korábban a Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára kiadványai)
 1. Uhlmann Aladár: A tudományos tájékoztatás módszertana. A miskolci Egyetemi Könyvtár tájékoztató katalógusa. Miskolc, 1954. 122 p.
 2. A periodikák. Statisztikai módszer és a könyvtárak. Szerk.: Uhlmann Aladár. Miskolc, 1954. 93 p.
 3. Uhlmann Aladár: A könyvtári szignatúrák. Miskolc, 1955. 88 p.
 4. Uhlmann Aladár: A kohászati irodalom osztályozása. Miskolc, 1955. 46 p.
 5. Uhlmann Aladár: A bányászati irodalom osztályozása. Miskolc, 1957. 79 p.
 6. Uhlmann A.–Zircz P.–Zsidai J.: Útmutató a kohászati irodalomhoz. Miskolc, 1963. 154 p.
 7. Uhlmann Aladár: A kohászat az egyetemes tizedes osztályozás keretében. Miskolc, 1965. 207 p.
 8. Uhlmann A.–Zircz P.–Zsidai J.: Útmutató a bányászati irodalomhoz. Miskolc, 1964. 199 p.
 9. A Nehézipari Műszaki Egyetem oktatóinak irodalmi munkássága 1949–1964. Szerk.: Zircz Péter, Zsidai József. Miskolc, 1965. 263 p.
 10. B. Nagy Ernő–Zircz Péter: Bevezetés a szakirodalmi alkotómunka technikájába. Miskolc, 1967. 199 p.
 11. Miskolci egyetemi bibliográfia 1. sz. Pótfüzet. Szerk.: Zircz Péter, Zsidai József. Miskolc, 1966. 79 p.
 12. Zsidai József: A tudományos kutatás és a szakirodalmi tevékenység néhány szervezeti és jogi kérdése. Miskolc, 1967. 140 p.
 13. Baktériumok a hidrometallurgiában (Biometallurgia). Annotált bibliográfia. Összeáll. Nagy Gusztáv. Miskolc, 1971. 70 p.
 14. Könyvtári tudományos ülésszak a Nemzetközi Könyvév alkalmából. 1972. május 9–10. Szerk. Zsidai József. Miskolc, 1972. 125 p.
 15. A Selmeci Műemlékkönyvtár kötetkatalógusa. A miskolci Selmeci Műemlékkönyvtárban lévő, 1850-ig kiadott könyvek kötetkatalógusa. l. köt. 1799-ig. II. köt. 1800–1850. Összeáll. Drahos Istvánné, Kiss Árpád, Tarján András. Miskolc, 1973. 177 p.
 16. Uhlmann Aladár–Uhlmann Norbert: A bányászat és a rokon tudományok fogalmai. Segédkönyv az indexeléshez, szakrendi osztályozáshoz, továbbá a szakirodalom kutatásához. Miskolc, 1974. 223 p.
 17. Zsámboki László: A Selmeci Műemlékkönyvtár. Miskolc, 1976. 73 p.
 18. Zsámboki László: Die Schemnitzer Gedenkbibliothek von Miskolc in Ungarn. Miskolc, 1978. 108 p.
 19. Zsidai József: A szakkönyvtári integrácó gyakorlata és elmélete. Budapest–Miskolc, 1979. 102 p.
 20. Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből 1. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1982. 228 p.
 21. Egyetemi bibliografia 1. A selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága 1735–1918. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1983. 370 p .
 22. Zsidai József: A könyvtárközi együttműködés elvi alapjai. Budapest–Miskolc, 1984. 107 p.
 23. A műszaki felsőoktatás első könyvtára Magyarországon 1735–1985. Selmecbánya–Sopron–Miskolc. Írták: Hiller István, Zsámboki László, Zsidai József. Miskolc, 1989. 348 p.
 24. Zsámboki László: Szerencse föl! Szerencse le! Kunoss Endre (1911–1844) bányászdalai és a Bányász himnusz eredete. Miskolc, 1995. 98 p.
 25. Könyvtári alapok a Miskolci Egyetem humán képzéséhez. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1995
 26. Miskolci Egyetem Levéltára Repertórium 1735–1998. Szerk. Szendi Attila. Miskolc, 1998.
 27. Zsámboki László: Selmecről indultunk. Miskolc, ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum, 1999. 326 p.
 28. Heckenast Gusztáv (1922–1999) könyvtára. Összeáll. Tóth Enikő és Espán Edina. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 2000.A BÁNYÁSZAT, KOHÁSZAT ÉS FÖLDTAN KLASSZIKUSAI
sorozatban eddig megjelent kötetek
(Sorozatszerkesztő Zsámboki László)
 1. Rülein von Calw: Bergbüchlein (1500 körül.) Rendszeres és hasznos kiskönyv a bányászatról. Miskolc–Rudabánya, 1987. 90 p.
 2. Kerpely Antal válogatott írásai. Miskolc, 1987. 71 p.
 3. Scopoli, Giovanni Antonio: Crystallographia Hungarica (Prag, 1776. Gerle). Magyar kristálytan. Szerk., bibliogr. Zsámboki László. Közread. a Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtára és levéltára stb. Miskolc–Rudabánya, 1988. 193 p.
 4. Alliquander Ödön id.: Magyarországi szénbányavállalatok s az ásványszénbányászat 1940-ben. Szerk., utószó Zsámboki László. Közread. a Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtára és levéltára stb. Miskolc, 1989. 64 p.
 5. Lehmann, Johann Christian: Beschreibung eines Bergbohrers (Leipzig, 1750). A bányafúróról. Szerk., utószó Zsámboki László. Közread. a Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtára és levéltára stb. Miskolc–Zalaegerszeg, 1990. 98 p.
 6. Csiba István: Magyarország hegyeiről. Nagyszombat, 1714. Szerk., jegyz. Zsámboki László. Közread. a Miskolci Egyetem könyvtára, levéltára stb. Miskolc–Rudabánya, 1991. 198 p.
 7. Péch Antal (1822–1895) kisebb munkái. Szerk., vál. Zsámboki László. Közread. a Miskolci Egyetem könyvtára, levéltára stb. Miskolc–Rudabánya, 1993. 248 p.
 8. Agricola, Georgius: Bermannus avagy beszélgetés az ásványok csodálatos világáról. Szerk., utószó, jegyz. Zsámboki László. Közread. a Miskolci Egyetem könyvtára, levéltára stb. Miskolc–Rudabánya, 1994. 234 p.
 9. Mikulik József: A bánya- és vasipar története Dobsinán. Bp., Athenaeum, 1880. Reprint kiad. Szerk. Zsámboki L. Miskolc–Izsófalva–Rudabánya, 1997.
 10. Nicolaus Poda: A selmeci bányagépekről. Bergmaschinen von Schemnitz 1771. Miskolc–Rudabánya, 2002. 144 p.+ 86 p.KÖZLEMÉNYEK A MAGYARORSZÁGI ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK TÖRTÉNETÉBŐL
Szerk. Zsámboki László
 1. Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből   (Tanulmánykötet). Szerk. Zsámboki L. Miskolc, 1982. 227 p.  
 2. Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből (Tanulmánykötet). Szerk. Zsámboki L. Miskolc, 1984. 388 p.  
 3. Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből (Tanulmánykötet). Szerk. Zsámboki L. Miskolc, 1987. 264 p.  
 4. Agricola évszázada. G. Agricola (1494–1555) születésének 500. évfordulója alkalmából tartott ülésszak előadásai. Szerk. Zsámboki L. Miskolc, 1994.
  134 p.  
 5. Tarján Jenő: A vasércbányászat szaknyelvének szókincse Rudabányán (Bp., 1939). Miskolc–Izsófalva, 1995. 83 p. Reprint.  
 6. Hungarian mining. A short history of Hungarian mining...  Ed. L. Zsámboki. Miskolc, 1995. 200 p.  
 7. A mecseki feketekőszén kutatása és bányaföldtana. Szerk. Némedi Varga Zoltán. Miskolc, 1995. 472 p.  
 8. Münnich Adolf: A felsőmagyarországi bányapolgárság története (Igló, 1895). Miskolc–Izsófalva, 1997. 127 p.  
 9. Péch Antal (1822–1895) és kora. Bányászat és kohászat a 19. sz. második felében. Szerk. Zsámboki L. Miskolc–Rudabánya, 1997. 258 p.  
 10. Kovács F. Lajos: Körmöcbányától Telkibányáig. A Selmec-Körmöci Érchegység és a Szepes-Gömöri Érchegység bányászati-kohászati emlékeinek topográfiája (1972). Szerk. és sajtó alá rend. Zsámboki L. Miskolc–Rudabánya, 2000. 351 p. 15 térképmell.  
 11. Benke István: Telkibánya bányászatának története. Miskolc–Rudabánya, 2001. 172 p.  
 12. Balogh Béla–Oszóczki Kálmán: Bányászat és pénzverés a Gutin alatt. Nagybánya és környékének bányászata, ércfeldolgozása és pénzverése 1700 előtt. Szerk. és lektorálta Zsámboki László. Miskolc–Rudabánya, 2001. pp. 166–245.  
 13. Érckutatások Magyarországon a 20. században. Szerk.: Szakáll Sándor és Morvai Gusztáv. Miskolc–Rudabánya, 2002.  SOROZATON KÍVÜLI KIADVÁNYAINK
 1. Selmectől Miskolcig 1735–1985. A magyarországi műszaki felsőoktatás megindulásának 250. évfordulójára (Írta: Tar Sándor VIII. fejezet, Zsámboki László I–VII. fejezet). Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1985. 297, [4] p.
 2. Engleitner, Johann: Die Schleifsteinbruch Manipulation... Waidhofen, 1806. A köszörűkő bányászata és készítése... Hrsg., Textausg. und Nachwort von László Zsámboki. Miskolc–Waidhofen, 1990. Interpress ny. 42, [1] p.
 3. Pattantyús-Ábrahám Imre (1891–1956): Emlékkönyv születésének 100. évfordulójára. Szerk. Terplán Zénó. Miskolc, 1991.
 4. Dr.h.c.Dr. Alliquander Ödön (1914–1990) emlékére. Összeáll. Szepesi József. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1991.
 5. Szilas A. Pál (1921–1991) emlékére. Összeáll. Mating Béla. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1992.
 6. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület évszázados fennállásának emlékkönyve 1892–1992. Szerk. Zsámboki László. Közread. OMBKE. Miskolc, ME, 1992. 199 p.
 7. Mining and metallurgy of the Carpathian basin in the 20th century. Proceed. of the symp. held 25–26 Aug. 1994 at Miskolc and Baia Mare. Miskolc–Baia Mare, 1994. 470 p.
 8. Magyar bányamérnökök 1876–1999. Összeáll. Szendi Attila. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1999. 322 p.
 9. A mi nótáink. Sopron, 1931. Reprint kiad. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum, 2001. 120 p.
 10. Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületésének évfordulóján Selmecbánya, 1762. Szerk. Zsámboki László. Miskolc–Kosice, 2002. 311 p.
 11. Zsámboki László: Selmeci ezüst, körmöci arany. Válogatott tanulmányok a szerző születésének 70. évfordulója tiszteletére. Rudabánya–Miskolc, 2005.
 12. Egyenes gerinccel. Forradalmárok a Dudujka-völgyben 1956. Szerk. Szendi Attila. Miskolc, 2006.